KWALITEIT

HOOGST MOGELIJKE KWALITEIT IN DIENSTVERLENING

Werkgebied

Zuid- en Noord-Holland

ERVARINGEN

Onze cliëntervaringen

KLACHTEN

De mogelijkheden voor verbetering

Documenten

Wat je kan en mag verwachten

KWALITEIT

Wij streven in de levering van onze diensten naar de hoogste kwaliteit, zodat we aan jouw kraamwensen kunnen voldoen.

SCHOLING EN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

Kraamzorg is constant in ontwikkeling. Om bij te blijven en de beste zorgmethoden toe te passen volgen wij regelmatig cursussen en trainingen, onder meer op de gebieden:

  • Begeleiding bij borstvoeding;
  • Vroegsignalering;
  • Kinder-EHBO;
  • (Vroegtijdige) begeleiding bij de bevalling;
  • Complicaties tijdens en na de bevalling.

Ook onze werkwijzen worden regelmatig geëvalueerd en aangescherpt. Dit zorgt voor een continue ontwikkeling in de deskundigheid en professionaliteit van het gehele team van Kraamzorg Mijn Baby.

CERTIFICATEN

Onze cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij de juiste zorg krijgen. Wij laten regelmatig toetsen of ons handelen de hoge kwaliteit die wij nastreven, waarborgt. Deze toetsing wordt door een onafhankelijke organisatie uitgevoerd.
Kraamzorg Mijn Baby is in het bezit van het  ISO 9001-certificaat en WHO-UNICEF-borstvoeding gecertificeerd.

EVALUATIES

Om te beoordelen of onze zorg daadwerkelijk aansluit op jouw wensen en behoeften voeren wij bij iedere kraamzorg evaluaties uit. Dit gebeurt halverwege de zorgperiode en aan het einde ervan. Is de geleverde zorg wat je verwachtte? Zijn er nog aandachtspunten? Mochten er bijzonderheden zijn, dan kunnen we voor de resterende zorgperiode eventueel direct aanpassingen verrichten, zodat de zorgdoelstellingen gehaald worden.

KWALITEITSBEZOEKEN

Kraamzorg Mijn Baby voert regelmatig kwaliteitsbezoeken uit. Deze worden vooraf telefonisch aangekondigd. Heb je geen bezwaar tegen een bezoek, dan komen wij even langs om te beoordelen of de kraamverzorgende zorg levert conform zorgplan en of er wordt gewerkt volgens de juiste protocollen en afspraken.

CONTACTGEGEVENS

Kraamzorg Mijn Baby
Stadhoudersweg 6b
3039 CA Rotterdam
T: 088 06 06 700
E: info@kraamzorgmijnbaby.nl

         

STUUR EEN BERICHT