12 okt · admin · No Comments

AANGEVEN GEBOORTE VAN JE KIND

Normaal gesproken doet de vader de aangifte. Als de vader niet in staat is om de aangifte te doen, moet iemand anders die aanwezig was bij de geboorte de aangifte doen. Dit kan familie zijn, maar ook de kraamhulp, arts ofverloskundige. De moeder mag de aangifte ook doen, maar zo vlak na de bevalling is dit niet verstandig.

Waarom is de geboorteaangifte?

De aangifte van je kind is vooral een juridisch bewijs van de geboorte. De gemeente maakt de geboorteakte op en deze wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Je kind staat na de aangifte ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens en hij krijgt een Burgerservicenummer.

Documenten meenemen naar de geboorteaangifte

Voor de aangifte is een geldig identiteitsbewijs nodig van de moeder en aangever. Als de ouders getrouwd zijn moet het trouwboekje worden meegenomen zodat het kind kan worden bijgeschreven. Zijn de ouders niet getrouwd, maar is het kind erkend door de vader dan is de akte van erkenningnodig. Is bij de erkenning van het kind ook vastgelegd welke achternaam je kind krijgt, dan is de akte van naamskeuze ook nodig.

Gegevens die worden opgenomen bij de geboorteaangifte

Bij de geboorteaangifte worden uiteraard het geslacht, de voornaam of voornamen en achternaam van je kind opgenomen. Net als de geboorteplaats, dag en het tijdstip van geboorte. Ook van de ouders worden een aantal gegevens opgenomen.

Aangeven van je kind in het buitenland

Is je kind in het buitenland geboren, dan moet je in het betreffende land de geboorteaangifte doen. In een aantal landen is het mogelijk om de aangifte van je kind te doen bij de Nederlandse ambassade. Als je gaat bevallen in het buitenland, zoek dan van te voren op of je kind kan worden aangeven bij de betreffende Nederlandse ambassade.

Aangifte van doodgeboren kind of overleden kind

Als een kind dood wordt geboren na een zwangerschap van meer dan 24 weken moet er wel aangifte worden gedaan. Ook als het kind levend wordt geboren, maar binnen de termijn van 3 dagen overlijdt moet het kind worden aangegeven. In beide gevallen wordt een akte van overlijden opgemaakt. In het laatste geval wordt ook een akte van geboorte opgemaakt.

Bron: www.24baby.nl

CONTACTGEGEVENS

Kraamzorg Mijn Baby
Stadhoudersweg 6b
3039 CA Rotterdam
T: 088 06 06 700
E: info@kraamzorgmijnbaby.nl

         

STUUR EEN BERICHT